• Januar 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Februar 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Marec 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • April 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Maj 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Junij 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Julij 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Avgust 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • September 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Oktober 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • November 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • December 2020
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Januar 2021
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Februar 2021
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Marec 2021
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • April 2021
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Maj 2021
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Junij 2021
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Prostori
VODNI STOLP

 PROSTORSKI OGLED VODNEGA STOLPA

VINOTEKA IN PRIREDITVENI PROSTOR

Vodni stolp, jugovzhodni obrambni stolp srednjeveškega Maribora, je bil postavljen leta 1555 in je najverjetneje dobil ime po tem, ker je ščitil mesto pred napadi z vodne strani. Danes je v celoti prenovljen, v pritličju se nahaja vinoteka z vrtom, v prvem nadstropju je prostor za prireditve, kot so akustični koncerti, razstave, literarni večeri ali seminarji in pogostitve za manjše skupine.

Tehnični podatki
: površina 90 m2, število sedežev 60.

VINOTEKA LENT

Vinoteka Lent v Vodnem stolpu je odprta od 1. maja 2009.
V njej 
Gostinstvo Dušan Kelbič s. p. (g. Dušan Kelbič je vinski svetovalec II. stopnje ter že 10 let v vodstvu vinskih svetovalcev Slovenije) ponuja vina članov Vinarske zadruge Maribor.
Okoli 45 članov ima v vinoteki po 2 vrsti vin – za izbor skrbi univ. dipl. ing. Boštjan Protner.

Koncept dela VINOTEKE LENT Maribor:
- izvajalec vinsko - kulinaričnih dogajanj na Štajerskem (predstavitve projektov: Festival špargljev in vina, vina poletja, mošt in kostanj, štajerska mlada vina, predstavitev zrelih štajerskih vin, izbor županovega vina…)
- izbira vina meseca, gostovanje znanih kuharjev s svojimi namazi, …)
- vključevanje zunanjih sodelavcev v strokovno delo
- ustanovitev kluba: Vinskega kluba Vinoteka Lent s popusti za člane kluba
- izdelava spletne strani Vinoteke Lent
- sedež Častivrednega vinskega konventa Sv. Urbana

INFORMACIJE: Dušan Kelbič: 040 191 901  dusan.kelbic(at)triera.net


ZGODOVINSKI ORIS IN OPIS OBJEKTA

Vodni stolp, jugovzhodni obrambni stolp srednjeveškega Maribora je bil postavljen pri zadnji izpopolnitvi oziroma prezidavi mestnega obzidja, ki je potekala v letih 1548 do 1568 pod vodstvom italijanskih stavbenikov iz družine Dell' Allio. Na tem mestu je pred tem stal manjši okrogli stolp, postavljen na pilotih, kakor je znano iz arhivskih zapisov. 

Vodni stolp je bil postavljen leta 1555 in je najverjetneje dobil ime po tem, ker je ščitil mesto pred napadi z vodne strani. Stolp, ki danes stoji sam, je bil nekdaj z obzidjem povezan z židovskim stolpom, po obzidju je potekal lesen obrambni hodnik. Kasneje so ob obzidju zrasle hiše in pri hiši ob stolpu so bila velika vhodna vrata, imenovana tudi vodna vrata, o katerih je dolga leta pričal še velik lok.

Stolp je v tlorisu peterokotnik, njegove stene niso navpične, temveč nekoliko nagnjene navznoter, v višini prvega nadstropja so zunaj prepasane s paličastim mejnim zidcem. Lahko bi govorili 0 prvinah renesančne utrdbene arhitekture.

Zidovje je kamnito, pretežno iz obdelanih kvadrov peščenca, debelo od 1,7 do 2,5 metra. Sonde so pokazale, da segajo temelji deset metrov globoko. V ostenju so strelne line v kamnitih okvirjih, v strmi strehi pa ozke pultne odprtine, ki so verjetno prav tako služile obrambi. 

Stolp ima v pritličju kapasto obokan strop. Štirje oboki na oprogah slonijo na centralnem stebru iz rezanega peščenca. V nadstropje vodijo enoramne stopnice, postavljene ob severni steni, levo od glavnega vhoda. Ostrešje je odprto, nosilni stebri stoječega stola stojijo na dveh sestavljenih poveznikih. Streha je opečna, krita z bobrovcem.

Pri načrtovanju gradnje hidroelektrarne Srednja Drava I, se je pokazalo, da se bo vodostaj reke v mestu bistveno dvignil, zato je bilo treba razmisliti, kaj bo z zgradbami, ki segajo v območje, ki ga bo poplavila Drava.

Najpomembnejša objekta v tem območju sta bila Vodni stolp in hiša, ob kateri so pristajali splavi, imenovana Mariborske Benetke, ki je po nerazumljivem naključju postala žrtev rušenja.

Ohranitev Vodnega stolpa ni bila lahka naloga. Prvi predlogi za rešitev stolpa so predvideli razstavljanje in ponovno postavitev nekoliko višje. Raziskave so pokazale, da je vezivo malte iz živega apna tako trdno, in bi pri razstavljanju prišlo do močnih poškodb peščenca, da je to v bistvu neizvedljivo. Drugi predlog, ki je naletel na mnogo nasprotovanja in pomislekov je bil dvig stolpa na istem mestu. Po zamisli in projektu statika Jožeta Požauka je bil ta poseg leta 1968 pod vodstvom Zavoda za spomeniško varstvo iz Maribora, ki ga je takrat vodila prof. Andreja Volavšek, uspešno izveden. Stolp je bil dvignjen za 2,6 m. Pred dvigom so morali iz tehničnih razlogov začasno porušiti oboke in nosilni slop. Stanje so pred tem natančno posneli, zaradi kasnejše rekonstrukcije. Dela leta 1968 niso bila zaključena, prostor je ostal prazen, pa tudi rekonstrukcija obokov v pritličju ni bila izvedena.

Stolp je nato sameval dvajset let do prve sanacije in prenove v letih 1986 in  1987, leta 1989 mu je bila določena funkcija vinoteke.

Informacije o možnostih uporabe: Andrej Borko, (02) 229 4008, andrej.borko(at)nd-mb.si