• Junij 2023
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Julij 2023
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Avgust 2023
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • September 2023
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Oktober 2023
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • November 2023
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • December 2023
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Januar 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Februar 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Marec 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • April 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Maj 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Junij 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Julij 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Avgust 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • September 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • Oktober 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 • November 2024
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Prostori
KARANTENA

Celoten kompleks nekdanje KPD Maribor je bil zgrajen pred letom 1900 kot značilna petokraka zgradba, nekdanja moška kaznilnica, ena najsodobnejših v tedanji Avstro-ogrski državi.
Vsi trakti objekta s svojo neposredno okolico spadajo pod kulturno-varstveni režim varovanja kulturne dediščine.
Karantena pa je dobila prostor in ime po delu objekta, kjer je bila nekoč zaporniška bolnišnica.

Mestna občina Maribor in Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor sta 10.11. 2009 podpisala POGODBO O PROGRAMSKEM UPRAVLJANJU Z JAVNO KULTURNO INFRASTRUKTURO za objekt: »Karantena, Pobreška cesta 20, Maribor

Osnovni programski nameni so naslednji:
- objekt Karantena je namenjen kulturnim dejavnostim kulturnih organizacij, ki niso javni zavodi, dejavnostim upravne in strokovne pomoči ljubiteljski kulturi, ki jih izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Maribor (v nadaljevanju: JSKD), ter za regionalno pomembne raziskovalne strokovne dejavnosti s področja kulturoloških raziskav in humanistike, ki jih izvaja Znanstveni raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in Umetnosti (v nadaljevanju: ZRC SAZU),

Narodni dom Maribor je 25. 11. 2009 objavil »Javni razpis za uporabo javne infrastrukture za kulturo v upravljanju Narodnega doma Maribor – za objekt Karantena« ob tem pa neposredno pozval kulturna društva, ki imajo status društva v javnem interesu, k uporabi prostih kapacitet v Karanteni. Razpis se je zaključil 14. 12. 2009.

Na podlagi izbora "Odbora za upravljanje z kulturno infrastrukturo" v sestavi: Franci Pivec, Zveza kulturnih društev Maribor, Matija Varl, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Bojan Labovič, MOM in Andrej Borko, ND, so v Karanteni dobili prostore:
1.   Kulturno društvo ženski pevski zbor GLASBENA MATICA MARIBOR
2.   Kulturno umetniško društvo POT
3.   Plesno kulturno umetniško društvo "Sveti Nikola"
4.   Srpsko kulturno društvo Maribor
5.   Kulturno društvo Allegria Maribor
6.   Glasbeno kulturno društvo AD LIBITUM
7.   Kulturno društvo Glasbena matica Maribor
8.   KUD Študent Maribor – AFS Študent
9.   Kulturno društvo Mariborska literarna družba
10. KD Moški pevski zbor Slava Klavora
11. Mariborski oktet Maribor
12. Makedonsko kulturno društvo Biljana Maribor
13. DKV Krog Maribor
14. Kulturno društvo Plesna Izba
15. Zgodovinsko društvo dr. Frana Kovačiča v Mariboru (status društva v javnem interesu)
16. ZULK – Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture (status društva v javnem interesu)
17. Zveza kulturnih društev Maribor (status društva v javnem interesu)
18. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, po pogodbi o upravljanju med Mestno občino Maribor in Narodnim domom Maribor
19. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADAMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI, po pogodbi o upravljanju med Mestno občino Maribor in Narodnim domom Maribor


1.  OSNOVNI POGOJI UPORABE NEZASEDENIH TERMINOV V PROSTORIH KARANTENE:

1.1.  Upravičene osebe:
Za uporabo/souporabo javne kulturne infrastrukture lahko kandidirajo nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti s sedežem v MOM, kar prijavitelji dokazujejo s kopijo izpiska iz sodnega registra ali izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti. Gospodarske organizacije v tem razpisu niso upravičene osebe.

1. 2. Izpolnjevanje pogojev:
Prijavitelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da prijavitelji oz. njihove kulturne skupine na področju kulturnih dejavnosti redno delujejo vsaj tri leta; ustrezna dokazila so letna poročila, objave, kritike ipd.; v primeru spornosti se upošteva mnenje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD),
- da je prijavitelj predložil ustrezni letni ali večletni kulturni program; v primeru spornosti, se upošteva mnenje JSKD,
- da je predloženi kulturni program ustrezen glede na namembnost prostorov,
- da nima zagotovljenih ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo svojega kulturnega programa; dokazilo je izjava prijavitelja,
- da predložen kulturni program ni pridobitno naravnan,
- da prijaviteljeva osnovna dejavnost ni pridobitna dejavnost (skladnost z Zakonom o društvih, Ur. l. RS, št. 61/06, 91/08, 102/08); dokazilo je izjava prijavitelja,
- da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM izpolnjeval skladno s pogodbenimi določbami; dokazilo je izjava prijavitelja, ki jo razpisovalec preveri pri MOM,
- da prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04); dokazilo je izjava prijavitelja.
Zahtevane pogoje prijavitelji izkažejo s priloženo dokumentacijo in izjavami, kot je navedeno v predhodnih točkah 1.1 in 1.2.

1.3. Informacije v zvezi s prostimi termini in uporabo prostorov v Karanteni:
Narodni dom Maribor, ulica kneza Koclja 9, Maribor
tel. 02 229 40 08, e-pošta: andrej.borko(at)nd-mb.si